Convert Audio CD thành MP3 bằng Windows Media Player

Một câu hỏi phổ biến tôi nhận được từ bạn bè và đồng nghiệp là làm thế nào để lấy một đĩa CD nhạc thường xuyên và chuyển đổi các bài hát thà...